Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
WN-270
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
WN-201
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
GGN-02
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
WN-89
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
WN-55
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej / duplikatu karty wędkarskiej
WN-52
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Pismo ogólne
WN-76
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
WN-171
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o udostępnienie informacji o zobowiązaniach wynikających z ewidencji Opłat Skarbu Państwa
WN-409
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: