Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
WN-270
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
WN-201
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
GGN-02
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
WN-89
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
WN-55
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej / duplikatu karty wędkarskiej
WN-52
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
CUKF
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
UKF
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
WN-171
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o udostępnienie informacji o zobowiązaniach wynikających z ewidencji Opłat Skarbu Państwa
WN-409
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: